header banner
Default

Er is een toename van het bedrag dat mensen in Nederland sparen naar het buitenland


Hogere rente

Nederlanders stallen steeds meer spaargeld in het buitenland. In totaal hadden ze eind maart 8,6 miljard euro op buitenlandse rekeningen staan. Dat is 1,8 miljard euro meer dan vorig jaar. Bij banken in andere eurolanden krijg je al snel meer dan 2,5 procent rente, terwijl Nederlandse banken lang niet zo scheutig zijn.

De grote banken ING, Rabobank en ABN Amro, waar verreweg de meeste Nederlanders een rekening hebben, bieden momenteel spaarrentes tussen de 1,25 en 1,5 procent. Reden voor Nederlandse huishoudens om hun spaargeld bij banken in andere (euro)landen onder te brengen.

Dat gebeurt dan ook met een steeds groter deel van ons spaargeld. In de eerste drie maanden van dit jaar werd 900 miljoen euro op buitenlandse rekeningen weggezet, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). In totaal stond er daardoor 8,6 miljard euro op rekeningen in andere eurolanden.

Voor deze toename zijn twee verklaringen, zegt Henk Klein Teeselink, econoom bij DNB. De banktegoeden - en daarmee het spaargeld - van Nederlandse huishoudens nemen al sinds de lockdowns tijdens de coronacrisis hard toe. "Daardoor stijgt de hoogte van spaarrekeningen in het buitenland mee."

De toename van Nederlandse spaartegoeden in landen als Estland en Italië zijn volgens Klein Teeselink in verband te brengen met de hogere rentetarieven van sommige banken in die landen.

Buurlanden populair

VIDEO: Nederlandse spaarders zoeken én vinden hogere rentes in het buitenland
BNR

Spaarrekeningen in deze landen, maar ook in bijvoorbeeld Slowakije, Spanje en Frankrijk, raken ook meer in trek. Estland, Frankrijk, Slowakije en Spanje hadden in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 3 miljard euro van Nederlanders in beheer. Een kwartaal eerder was dat nog iets minder dan 2,5 miljard.

Het is niet zo gek dat juist die landen populair zijn. De Estse Bigbank biedt inmiddels 2,7 procent rente op spaarrekeningen; de Franse Renault Bank 2,65 procent. Via verschillende Nederlandse bemiddelaars kun je met een paar drukken op de knop bij deze banken een rekening openen.

Nederlanders kiezen van oudsher vooral voor spaarrekeningen in andere Europese landen. Met name onze buurlanden zijn populair. Zo staat er ruim 2 miljard Nederlands spaargeld op Duitse rekeningen en ruim 1 miljard op Belgische. 

Lees ook: Grote winst, kleine spaarrente: hier krijg je meer voor je spaargeld

Buitenlanders stallen nog steeds meer tegoeden bij banken in Nederland dan Nederlanders bij banken in het buitenland: ruim 10 miljard euro. Het overgrote deel van het Nederlandse spaargeld staat bovendien nog gewoon op Nederlandse rekeningen: 573 miljard euro.

"We zien dat mensen toch wel huiverig zijn om over te stappen naar een andere bank", zegt financieel expert Amanda Bulthuis. Dat heeft vooral te maken met het vertrouwde gevoel dat je bank je geeft, zegt ze, zeker als je ook je betaalrekening en hypotheek bij die bank hebt.

Rompslomp

VIDEO: Massaal aan de Europese Spaarrekening met Hoge Rente?
LangzaamRijker

"Aan de andere kant hebben mensen nog steeds DSB en Icesave in het achterhoofd zitten en denken ze: wat gebeurt er met mijn spaargeld als de bank failliet gaat?"

Overstappen levert toch enige rompslomp op, beaamt Klein Teeselink. "Bovendien is sparen maar één aspect van een bank. Betalingsverkeer zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn om toch een Nederlandse rekening aan te houden."

Dat is topman Robert Swaak van ABN Amro met hem eens, zie je in onderstaande video:

'Relatie met bank kan meer zijn dan spaarrente', zegt topman ABN

VIDEO: Sparen over de grens? Hier moet je op letten • Z zoekt uit
RTL Z

01:22

Wie overweegt spaargeld over te hevelen naar een rekening met een hoger rentepercentage in een ander land, doet er wel goed aan de kleine lettertjes te lezen. Zo geldt vaak een minimuminleg van een paar duizend euro en een minimale looptijd. Ook krijg je de rente misschien minder vaak uitgekeerd dan je gewend bent van je Nederlandse bank.

Sources


Article information

Author: Thomas Marshall

Last Updated: 1703849162

Views: 501

Rating: 4.6 / 5 (110 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Thomas Marshall

Birthday: 1945-10-01

Address: 685 Bell Center Suite 805, Hamiltonburgh, WV 23852

Phone: +4464804305438341

Job: Accountant

Hobby: Bowling, Amateur Radio, Table Tennis, Basketball, Woodworking, Chess, Sailing

Introduction: My name is Thomas Marshall, I am a receptive, irreplaceable, brilliant, frank, candid, expert, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.